2009. január 13.

Személyes példa


Az egyes ember a maga kis körében mutatott személyes példája által képes hatni a világra.Ahogyan a vízbe dobott kő nyomán egyre táguló és ezzel egy időben egyre kevésbé fodrozódó körben hullámzik a víz,úgy befolyásolják tetteink az egész emberi faj életterét.
/Stephen R. Covey/

Nincsenek megjegyzések: