2012. március 25.

Együtt élni

"Együtt kell élni, nem egymásban és nem egymás mellett. Egy kapcsolat nem adhat többet annál, mint hogy a nőt és a férfit egyaránt hozzásegíti rejtett lehetőségeinek kibontakozásához, ahhoz, hogy egyre inkább hiteles, egyre markánsabban önmaga legyen. Két szuverén-ember együttélésének ez az igazi értelme. Az "Én" nem oldódhat fel a "Mi" élményében. De ez a két Én nem is távolodhat el egymástól annyira, hogy a kapcsolat páros magánnyá változzon. Két szabad ember életét gondolatok, élmények; örömök és kínlódások megosztása ötvözi össze. De a megosztás is mérték szerint történjen. Minden embernek joga van ahhoz, hogy lelkében egy kis kamrát megtartson önmagának. Ez csak az övé. Ennek az ajtaját nem kell kinyitni. 
/Popper Péter/

Tovább Tovább

Zúgó, vad viharokkal jöttem,
Dühödten a tengert köptem.
Álmodoztam csillagporos égről.
Boldogságról, hitről, fényről.
Lelkemben egyre gyűltek álmok, -
De őrült gyilkos a ma, - az álnok!
Veszett, céltalan rohanásba űzött,
Nehéz gondnyavalyákba fűzött!
- Ki csatára száll, - győz, - avagy elveszejtik…..
-Tovább! - Tovább! - Tovább! - Meddig?

Égettem a gyertyát kétvégről üszkösre,
Tettem, s toboroztam a jóra, üdvösre.
Habos lóként zablát tajtékkal harapva,
Küzdve és tusázva maradtam magamra.
Noha nem ölel át és ráz a félelem,
Félretaposott, rongyolt az életem.
Szétszakadtak álmoknak burkai,
Kénszagot lehelnek pokolnak árkai.
Lelkem még tüzel, - de agyam már hideg, -
-Tovább! - Tovább! - Meddig? - Minek?
/Csapó Lajos/

Utam keresve

Írogatok. Folyik tollam alól a szó,
Mint hordó csapján a jó innivaló.
Csurog-csepeg, vagy árad gáttalan,
Konkrét céllal, vagy néha céltalan.
- Utamat keresem, tapogatok,
Óvatosan lépek, akár a vakok,
Felfigyelve minden kis zörejre,
Próbálgatva - hogyan miként, merre?
Lassan tisztul a kép, kristályosodik a gondolat,
Testet ölt és irányt mutat.
Szívós türelemmel utána megyek,
Lehetnek előttem rónák, hegyek,
Megmászom mind a bérceket,
Bányászok ritka érceket..
- Vagy felmegyek, hol a hó
És jég a sziklaormán a takaró.
Hol szabad szilajon vad szelek cikáznak,
Hol a rege szerint az Istenek tanyáznak.
-Vagy még tovább! – Ki az űrbe!
Átlépve a határt,
Bejárom a galaktikát

_S ha nem találom meg azt, mit keresek,
Visszatérek csendesen és megpihenek.
/Csapó Lajos/

Ennyi

Csak egy halk szó, - mi elsöpri a gondokat,
Mitől fészket rak fejedben egy gondolat, -
Egy mondat, - mi felidéz valakit,
Egy fénysugár, - mi simogat, nem vakít, -
És rózsaszín hullámai a ködnek,
Mik áradva körbehömpölyögnek, -
Egy hit tüze, - mi táplálja reményed,
Mitől könnyű és oldott lesz a lélek, -
Egy szem, - minek tündértitkai
Láttán már nem tudsz sikítani,
Ha tegnap után hal a ma, -
Egy hang, - aminek dallama,
Széttöri zaklatott dühét a szónak, -
Amitől izgatón rejtélyes a holnap, -
Tündérfátyol, - mi szíved körbelengi, -
- És béke, - és csend, - más semmi, -
Semmi, - semmi, - semmi, - semmi, -
- Ez szeretnék lenni!