2009. április 23.

Boldogság

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. 
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó
Hatalom így szólt: 
Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, 
segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy ,
mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. 
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz osszad meg. 
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. 
Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, 
ha magadnak tartod. 
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden
emberért aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel,
amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, 
és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. 
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.
Hamvas Béla

Nincsenek megjegyzések: