2012. május 13.

Test, Lélek,értelem
Marcus Aurelius:
Test, lélek, értelem


Az emberek alig tudják, mit jelentenek
ezek a szavak: test, lélek, értelem. A test érez, a lélek lát, az értelem gondolkodik.
De a jó embernek van meg néhány roppant tulajdona: 
a szelíd nyugalom, az
illendő alázat, a derű és az igazságos
cselekedet.
Érez, ha érezni, és lát, ha látni kell,gondolkodik, ha értelmét teszi próbára az élet, de bölcs megnyugvással fogadja,ami a sors rendeléséből neki jutott.
Semmi nem nyugtalanítja, beszédében
igazmondó, cselekedeteiben igazságos.
Mikor a világ félreérti, ő akkor is derűsen
él, nem neheztel senkire, és nem tér le
arról az ösvényről, amely az élet céljához,
az igazi boldogsághoz vezet...
Mint ahogy az orvosok kéznél tartják
a műtéthez szükséges eszközeiket, úgy te
is mindig tartsd kezed ügyében isteni és
emberi tulajdonságaidat. Mindenben —
még a legcsekélyebb dologban is — úgy
járj el, hogy ne feledd: a kettő kapcso-
latban áll egymással. Mert semmi emberi
dolgot nem intézhetsz el jól, hogy ne 
hivatkoznál az istenire. Ugyanez áll meg-
fordítva is...
Szeretnéd megtalálni a boldogságot?
Ha követed a józan ész szabályait, ha
buzgón, határozottan, békés lélekkel azt
teszed, amit a pillanat kíván, ha sem
jobbra, sem balra nem téved el tekinteted, 
ha nem nézel maszkok után, és
cselekedeteid összhangban állnak a természettel, 
ha minden szavad a hősi időket felidéző 
igazság jegyében születik, ha semmit sem vársz, 
és semmitől nem remegsz, ha megőrzöd lelked és 
szellemed tisztaságát— akkor biztos lehetsz benne,
megtalálod, amire annyira áhítottál: 
boldogságot. 
Ebben senki meg nem akadályozhat.

Nincsenek megjegyzések: